,

Prawne Aspekty Transakcji Nieruchomościowych: Co Musisz wiedzieć jako Kupujący/Sprzedający

Kupno lub sprzedaż nieruchomości to zwykle jedna z najważniejszych transakcji w życiu każdego z nas. Proces ten wiąże się jednak z licznymi aspektami prawno-finansowymi, które warto zrozumieć, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i konfliktów. W tym artykule omówimy sobie kluczowe, prawne aspekty transakcji nieruchomościowych zarówno z perspektywy kupującego jak i sprzedającego.

1. Umowa przedwstępna: 

Umowa przedwstępna jest pierwszym etapem procesu sprzedaży nieruchomości. Zawiera ona warunki transakcji, takie jak dane stron, cena, termin przekazania oraz co dokładnie wchodzi będzie przedmiotem sprzedaży. Warto upewnić się, że umowa zawiera wszelkie kluczowe punkty i jest sporządzona w formie pisemnej.

2. Badanie prawnego stanu nieruchomości: 

Zarówno kupujący jak i sprzedający powinni dokładnie znać stan prawny nieruchomości. Kupujący powinni zweryfikować, czy nieruchomość posiada obciążenia prawne takie jak hipoteki czy roszczenia. Sprzedający zaś powinni upewnić się, że posiadają pełne prawo do dysponowania nieruchomością.

3. Ustalenie warunków finansowych: 

Kwestie finansowe są kluczowe w transakcji nieruchomościowej. W umowie przedwstępnej, trzeba określić w jakiej wysokości kupujący wpłaca zadatek. Trzeba również napisać źródło finansowania i sposób przekazania środków w dniu finalizacji transakcji.

4.Opłaty i podatki: 

W trakcie transakcji nieruchomościowej obie strony muszą pamiętać o różnych opłatach i podatkach. Kupujący powinien wziąć pod uwagę koszty notarialne, opłaty za wpis do księgi wieczystej, a także podatek od czynności cywilnoprawnych (obecnie podatek PCC 2% został zniesiony na pierwszą nabywaną nieruchomość). Sprzedający zaś muszą być świadomi możliwych podatków od zysków kapitałowych. 

5. Załatwienie formalności: 

Transakcja nieruchomościowa wymaga załatwienia wielu formalności. Notariusz sporządzi akt notarialny, który stwierdza prawomocność transakcji. Kupujący i sprzedający powinni przedstawić wymagane dokumenty, takie jak dowody tożsamości, dokumenty potwierdzające tytuł własności, a także inne niezbędne zaświadczenia.

6. Przekazanie nieruchomości:

Kluczowym momentem transakcji jest przekazanie nieruchomości. Na spotkaniu z notariuszem podpisana zostanie umowa sprzedaży a kupujący dokonuje zapłaty za nieruchomość. Po przelaniu środków następuje przekazanie lokalu. Zostają wydane klucze do nieruchomości oraz niezbędne informacje dotyczące zakupionej nieruchomości. Zostają też podpisane protokoły zdawczo-odbiorcze, które posłużą do przepisania mediów we wspólnocie/spółdzielni oraz u dostawcy gazu czy prądu.

Prawne aspekty transakcji nieruchomościowych są kluczowe dla bezpiecznego i pomyślnego zakończenia procesu sprzedaży lub zakupu nieruchomości. Dobrze zrozumiane i odpowiednio załatwione formalności zapewnią Ci spokój i pewność, że Twoje prawa są chronione. Zawsze warto skonsultować się z doświadczonym agentem nieruchomości, który pomoże Ci przejść przez cały proces bez stresu i problemów. 

Mateusz Zaręba
Dyrektor Zarządzający
tel. 888 828 283
mail: m.zareba@aligant.pl